Animatie voor de Vlaamse Overheid, ISB en VSF – Vitaminen voor de Sportclub

Sportclubs hebben het vandaag niet gemakkelijk. Ze worden geconfronteerd met allerlei maatschappelijke uitdagingen. Ze kunnen best wat ondersteuning gebruiken. Jammer genoeg ontbreekt het ondersteuningsdiensten als sportdiensten en sportfederaties vaak aan onderlinge afstemming en overleg. Hierdoor werken goedbedoelde initiatieven te vaak naast elkaar en dit speelt in het nadeel van de clubs. De Vlaamse Overheid, ISB en VSF sloegen de handen in elkaar om een gezamenlijk referentiekader uit te werken zodat sportdiensten en –federaties nieuwe mogelijkheden zien om samen te werken.

 

 

Het Rode Kruis

Politie Brugge

Mini Cooper

Cartoons voor firma’s

Logo’s

Kerstkaarten voor firma’s

ICO Zeebrugge